About Us

เราจะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครต่างๆในMarvelและDC ประวัติความเป็นมาและไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเหตุการณ์สำคัญๆต่างๆอย่างแต่ละEvent ที่จะมีเรื่องราวความน่าสนใจเป็นอย่างมาก